Friday, February 02, 2001

To ostatni post.. przed moim wyjazdem. Jutro spadaka w góry :))
Jest wiele pytañ, których boimy siê zadaæ sobie lub komu¶... jednak rz±dza odpowiedzi jest silniejsza, przez co ¿a³ujemy ¿e kiedykolwiek zadali¶my te pytania.....

Wednesday, January 31, 2001

Czasami cz³owiek chcia³by wiedzieæ wszystko.. a potem ¿a³uje, ¿e za du¿o wie...

Tuesday, January 30, 2001

I kolejny nudny dzieñ w moim nudnym ¿yciu..
I znowu Grand mnie na co¶ namówi³.. tym razem WarBirds.
Taka ¶mieszna gierka, lata sie samolocikami i strzyla :-))

Monday, January 29, 2001

Sam nie wiem co napisaæ..
jestem w trakcie kombinowania funduszy na zimowisko.. wiadomo :))
wiêc od razu zawiadamiam, przez tydzien bedzie cisza..

Sunday, January 28, 2001

Hurej !
Cz³owiek najwspanialsze dzie³a tworzy z nudów ;-)
W³a¶nie napisa³em ma³y skrypcik do mIRCa, Polish font kicker :))
Nied³ugo pewnie wiêcej naklece.
I niedziela siê koñczy.. Troche roboty dzisiaj by³o..
Dobrze, ¿e za³atwi³em co mia³em zrobiæ, a nawet zrobi³em wiêcej.
Hania - moja cierpliwo¶æ do Ciebie nie zna granic :-))
No i jest nowy dezajn.. Nie wiem jak wam, ale mnie siê podoba..
Pewnie i tak go zmienie ze trzy razy..
I poraz kolejny nasz Ada¶ko M. pokazal, ¿e polacy nie gêsi i te¿ potrafi± lataæ ;-))