Thursday, March 08, 2001

"Bêde"
Bêde przy Tobie, zawsze i wszêdzie
Bêde przy Tobie, gdy ju¿ ¶wiata nie bêdzie....
cdn
Gene @ o8-o3-2oo1